گردنبند نیلوفر آبی مصری

 این طرح به سفارش مشتری و از چوب راش تیره و رزین کره ا...

♦️ گردنبند نیلوفر آبی مصری

🔶 این طرح به سفارش مشتری و از چوب راش تیره و رزین کره ای ساخته شده
.
______________
@resincraft.art
______________

✅ قابل سفارش است
.
🔖 برای اطلاع از قیمت و سفارش دایرکت پیام دهید 🙏
.
✅ طرح سفارشی پذیرفته می شود
.
______________
@resincraft.art
______________