گـــوشواره های شیڪ استیل
رنگ ثابت 
با کیفیت 
گوشواره های نما دار و شیڪ 
-------...

⚜️ گـــوشواره های شیڪ استیل
⚜️رنگ ثابت
⚜️با کیفیت
گوشواره های نما دار و شیڪ
———————————
🔥قیـــمت با احترام
اسلایداول و دوم ۱۲۰
اسلاید سوم ۸۵
اسلاید چهارم ۱۳۰
اسلاید پنجم طرح صلیب ۸۵
اسلاید ششم ۸۵
اسلاید هفتم حلقه ای متوسط ۳۵
اسلاید آخر طرح لوزی ۱۳۰

——————————–
جهت سفارش دایرڪت📩
یا واتســـاپ
09026879361 📲
——————————–

_______________________