گوشواره آچیز قلب

کد : 294

 وزن : 1/700 گرم
 قیمت : 2/733/000

فی طلا ۱۸ عیار :...

💎گوشواره آچیز قلب💎

✅کد : 294

⚖️ وزن : 1/700 گرم
💵 قیمت : 2/733/000

❗فی طلا ۱۸ عیار : 1/398/000

✅مناسب استفاده
______________________
ادرس : شیراز ، بازار زرگرا

📱شماره تماس و واتساپ ما :
09039080942
______________________