گیفت تم دریایی 

بطری ۶.۵ سانت 

قیمت ۹ هزار تومان 

ثبت سفارش دایرکت یا واتیاپ ...

💙✅گیفت تم دریایی

💙✅بطری ۶.۵ سانت

💙✅قیمت ۹ هزار تومان

💙✅ثبت سفارش دایرکت یا واتیاپ
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
۰۹۱۹۶۵۲۰۸۳۰

💙✅همه سفارشات با پستپیشتاز ارسال میشه و بین ۲ تا ۸ روز کاری زمان میبره پس دقیقه نود نباشید

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💙