گیوه طرح دار
بسیار مقاوم و سبک
     تولد  ایران
 لاکچری دختران...

گیوه طرح دار
بسیار مقاوم و سبک
تولد ایران
لاکچری دختران