یا الله
عقیق زیبا وچند پوسته ی سلیمانی
ابعاد ۲/۲در۲/۷ سانت
قیمت استثتایی(دایرکت)...

🌹یا الله🌹
🔹عقیق زیبا وچند پوسته ی سلیمانی
🔹ابعاد ۲/۲در۲/۷ سانت
🔹قیمت استثتایی(دایرکت);
@kh.haji_miri
.
.
.
.
.
.
.
. خطي