یا لطیف
عرض ادب و احترام 
یدونه خاص
.
.
تقدیمتون میشه40هزار ت
…………………………..

ارسا...

یا لطیف🌺
عرض ادب و احترام
یدونه خاص❤️🌹
.
.
تقدیمتون میشه40هزار ت
…………………………..

ارسال به سراسر کشور✅
پولیش نخورده❌
…………………

_رمضان
_لاکچری