یعنی من عاشق اون نگاهشونم
اخه ماگ انقدر خنگ
یه هدیه فوق العاده بامزه و به صرفه
...

🐊
یعنی من عاشق اون نگاهشونم😄
اخه ماگ انقدر خنگ😍😂
یه هدیه فوق العاده بامزه و به صرفه🤩
ماگ دایناسور😍
همراه با درب و قاشق
✅موجود در رنگبندی مختلف
✅قیمت : ۱۷۰ تومان