یعنی هر چی از جذابیت و خوشگلیشون بگم کم گفتم


دستبندهای استیل فوق العاده 

زیبا...

یعنی هر چی از جذابیت و خوشگلیشون بگم کم گفتم
🌺🥀🌹🌺🥀🌹🌺🥀🌹🌺🥀🌹🌺🥀🌹

دستبندهای استیل فوق العاده 👌

زیباییش حرف نداره😍

قیمت دستبندهای الیزابت دونه ای ۱۰۰ ت 💸

قیمت دستبند ریتون ۸۵ ت💸

قیمت دستبند مروارید ۱۴۵ ت💸

کدمحصولات ۹۲۷۳

سفارش📥

⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️