یه وقتایی برای خودت یه هدیه بگیر
هر چند کوچیک و ناچیز باشه.
فقط برای یادآوری و ق...

یه وقتایی برای خودت یه هدیه بگیر😍🧣🧤
هر چند کوچیک و ناچیز باشه.🛍💄
فقط برای یادآوری و قدردانی باشه از خودت🍬🍫
از اینکه قوی بودی👩🏻‍💼👨🏻‍💼
سختی‌ کشیدی🙍🏻‍♀️🙎🏻‍♂️
تحمل کردی💪🏼
صبر کردی و طاقت آوردی 🎉👌🏼✌🏼
قلبتو سبز نگه داشتی💚🙂🐤🐥🐣
دستبندای رنگی من بهترین گزینه میتونه برات باشه تا امید به زندگی‌ رو لحظه به لحظه برات یاداوری کنه😍😎
حال خوب رو دونه دونه گره میزنم براتون🙋🏻‍♀️👧🏻