.
یک انگشتر طلا آنتیک ویژه از سفایر بنفش با همراهی برلیان متعلق به 1910 میلادی ک...

.
یک انگشتر طلا آنتیک ویژه از سفایر بنفش با همراهی برلیان متعلق به 1910 میلادی که در حراج ساتبی لندن برای فروش گذاشته شده است
چقدر زیباست این کار هنرمندانه دست و سنگ بینظیری که بر روی آن نصب شده

_________________________________