۱۰۵و ۳۰ پارچه 
12 عدد پلوخوری 
12 عدد خورشت خوری 
12 عدد پیش دستی 
12 عدد پیاله ...

۱۰۵و ۳۰ پارچه
12 عدد پلوخوری
12 عدد خورشت خوری
12 عدد پیش دستی
12 عدد پیاله ماست
12 عدد فنجان
12 عدد نعلبکی
6 عدد نمکدان
6 عدد جای دستمال حلقه ای
3 عدد دیس منحنی
2 عد دیس برنج
2 عدد سس خوری
2 عدد کاسه سالاد
2 عدد جای دستمال ایستاده
1 عدد کفگیر کیک
1 عدد دیس کباب
1 + 1 عدد سوپ خوری
1 عدد کره خوری
1 + 1 عدد قوری
1 + 1 عدد قندان
برای ثبت سفارش به دایرکت پیام ارسال کنید
برای ثبت سفارش دایرکت مراجعه کنید