﷽
 کودکانه مدل بته جقه 
با وزن تقریبی0.270
با قیمت تقریبی500تا 550 هزار تومان

 ...

🌟﷽🌟
کودکانه مدل💎 بته جقه 💎
با وزن تقریبی0.270
با قیمت تقریبی500تا 550 هزار تومان

مدل🍭 حلقه🍭
با وزن تقریبی0.560
با قیمت تقریبی780 تا 800 هزار تومان
@mahdokht_gold_gallery
@mahdokht_gold_gallery

😎تمامی کارهای گالری طلای ما ۱۸عیار هستن😎