𝅄៵.

امروز آخرین پاتریکا راهی خونشون شدن، درحال حاضر فقط سفارش های هلومونده؛ ثبت...

𝅄៵.💓

امروز آخرین پاتریکا راهی خونشون شدن، درحال حاضر فقط سفارش های هلو🍑مونده؛ ثبت سفارش بستس و اگر کاری موجود شد تو استوری اعلام میکنم☺️

▻‌ׂ⋆ قد کار : 10سانتیمتر

▻‌ׂ⋆ متریال : الیاف نمد

▻‌ׂ⋆ قیمت تا این تاریخ : 160t

▻‌ׂ⋆ هزینه پست : 18t
.

1401.03.07 💫
══ஓ๑♡๑ஓ══
.
.
.
.