_گردنبند طرح کهکشانی

_ قابل سفارش با طرح و رنگ دلخواه شما

_ قیمت با احترام ۱۰۰...

_گردنبند طرح کهکشانی🌌

_ قابل سفارش با طرح و رنگ دلخواه شما

_ قیمت با احترام ۱۰۰ هزارتومان

_قابل سفارش به صورت ست

با این کار لباستو شیک جلوه بده 😍