__شمع سرامیکی__

_________________________

 قابل سفارش با رایحه های
وانیل
دارچی...

☀️__شمع سرامیکی__☀️

_________________________
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
قابل سفارش با رایحه های
وانیل
دارچین
لاوندر

______________________
🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️

ابعاد شمع
قطر ۵
ارتفاع ۶
__________________
✨✨✨✨✨✨✨✨
قیمت با فیتیله چوبی: ۶۸تومن
قیمت با فیتیله معمولی: ۶۵تومن
________________

💙برای سفارش لطفاً به دایرکت مراجعه کنید💙
_________________