Life doesn't get easier , you just get stronger . . .

ظرف سایه رگه طوسی گلماش 
...

Life doesn’t get easier , you just get stronger . . .

ظرف سایه رگه طوسی گلماش 😍

🔸ضد آب
🔸کاملا محکم

زیر لیوانی ، زیر گلدان ، جای جواهرات ، …

برای هر چیزی میتونید استفاده‌ی کنید ✨

🔸قیمتش برای شما ۲۳ هزار تومان ☘️