آخ قلبم 
قوری +وارمر
کاسه گود چوبی۴سایز موجود
فنجون ماربل مشکی و سفید
زیرلیوانی ...

آخ قلبم 💔
قوری +وارمر
کاسه گود چوبی۴سایز موجود
فنجون ماربل مشکی و سفید
زیرلیوانی چوبی گرد
کل ست وارداتی میباشد
کیفیت درجه ۱
برای اطلاع از قیمت دایرکت 🙏🏾