برای آنچه که باور دارید ، ایستادگی کنید ...
حتی اگر به معنای تنها ایستادن باشد :...

برای آنچه که باور دارید ، ایستادگی کنید …
حتی اگر به معنای تنها ایستادن باشد 🙂

کلی تلاش کردم تا قشنگیاش بیشتر مشخص بشه ولی نور خیلی همکاری نکرد 😅
سفارش خانم موسوی عزیز هدیه به دختر نازش ب مناسبت روز دختر

شما برا روز دختر چیکار کردین؟اگه هنوز نمیدونین چی بگیری این فرشته ها بهترین گزینه اس

۴۰سانتی همراه با پایه
در رنگبندی مختلف قابل اجراس

برای داشتنش دایرکت بدین