:
 مرکز خرید شیک سان
بیست فروشگاه یک‌جا
 یک مرکز خرید همه چیز تمام
.
 آدرس: قم/ ...

:
🛒 مرکز خرید شیک سان
🤩بیست فروشگاه یک‌جا
🛍 یک مرکز خرید همه چیز تمام
.
🔰 آدرس: قم/ میدان دانیال
.
🕙 ساعت کاری:
شنبه تا پنجشنبه ۹ الی ۲۲:۳۰
جمعه‌ها ۱۷ الی ۲۲:۳۰
.
.
.