گلدان های انزو آبکاری شده
در طرح های مینیمال
جنس فلز آبکاری شده در رنگ های طلایی...

گلدان های انزو آبکاری شده
در طرح های مینیمال😍
جنس فلز آبکاری شده در رنگ های طلایی و سیلور
قیمت : 78000 تومان🙏🏻🌹